Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "õigusharidus"

Causa magistriõpe - effectus Magister Iuris
Anne Kalvi
1993 5, Lk 116 - 116
30. septembril k.a. toimus õigusteaduskonnas üks märkimisväärsemaid sündmusi viimase kahe–kolme aasta jooksul. Oma esimese tulemuse andis teaduskonnas läbiviidud õppekorralduse ja –programmide täiustamine–muutmine ...
Täiendus - 93

1993 3, Lk 63 - 63
Info I kursusele immatrikuleeriti: 1. Vastuvõtuplaan: 90 2. Avaldusi laekus 614 3. Eksamid sooritas positiivselt: 443 Aarik, Liina Aaslaid, Rauno Altmäe, Tiit Altvee, Toomas Alvela, ...
Head lugejad!
Peep Pruks
1993 2, Lk 41 - 42
Usun, et väga paljud Teist, kes on “Juridica” valinud oma ajakirjaks on kas igapäevatööga seonduvalt huvitatud juura-alasest infost, õpivad õigusteaduskonnas või on teaduskonna vilistlased. Seega on ...
Õigusteaduskonna lõpetajad 1993. a.

1993 2, Lk 44 - 44
Info Päevane osakond: Kaugõppes: 1. Rein Apsolon 2. Eve Fink 3. Margus Fink 4. Guido Gritsenko 5. Andres Hermet 6. Margit Jersova 7. Janno Jevin 8. Ainar Juht 9. Allan Jundas 10 ...
Teel avatud ühiskonna poole
Peep Pruks
1993 1, Lk 17 - 18
Ilmselt sellele, kes viimasel aastal on jälginud meie kirjutavat pressi, peaks pealkirja lugemise järel selge olema, millest järgnevalt juttu tuleb. Vaieldamatult on Avatud Eesti Fond (AEF) – ja temaga ...
Eesti Sisekaitse Akadeemia
Eduard Raska
1993 1, Lk 18 - 19
on kõrgkool, kus koolitatakse politsei-, uurimise, kriminaaltäitevteenistuse, tuletõrje- ja päästeteenistuse, piirivalve- ja tolli, aga ka kaitseväe ametnikke ning ohvitsere. Organisatsiooniliselt on ...
Juristide Täienduskeskus
Juhani Seilenthal
1994 8, Lk 206 - 206
Tänapäeva humanitaarharidus vananeb ca 4-5 aastaga. Kui siia lisada Eesti ühiskonna hetkeseis, kus seadusandlus muutub väga kiiresti, siis on ilmselge juristide-praktikute täienduskoolituse vajadus ...
Tartu tudengid Salzburgis
Imbi Jürgen
1994 7, Lk 179 - 179
Alates 1993. aasta novembrikuust on Euroteaduskonna tegevus ülikooli õigusteaduskonna tudengitele ja magistrandidele end positiivsest küljest tutvustanud. Läinud aasta jõulukuu algas meile Helsingi Ülikooli ...
Juuratudengid Euroteaduskonnas
Anne Kalvi
1994 7, Lk 179 - 179
19. - 29. juunini 1994. a. oli reisil rühm õigusteaduskondlasi. Austrias käisid koos prof. Peeter Järvelaid'i ja Piibe Jõgi'ga nende juures kevadsemestril Euroopa õiguse ajalugu õppinud Julia Vahing ...
Kohtunike koolitusest Riigikohtu juures
Sirje Kaljumäe
1994 5, Lk 110 - 111
Kohtureform Eesti Vabariigis on riigi kohtusüsteemi seadnud olukorda, kus vajadus kohtunike järele on senisest suurem ja nii on kohtunikuametit pidamas küllalt palju inimesi, kellel eelnev vastva töö ...
Riigikohtu õigusteabe osakond
Anu Avi
1994 5, Lk 110 - 110
Riigikohtu õigusteabe osakond on loodud Riigikohtu infokeskusena, kuid ta võiks kujuneda ka kogu vabariigi kohtusüsteemi teabebaasiks. Osakonnas on sisuliselt kaks andmebaasi ja lähtuvalt sellest ...
Stuudium Euroopas
Raul Narits
1994 4, Lk 96 - 98
(Algus Juridica 1/1994, lk. 30) Rootsi Rootsis toimus peaaegu 20 aastat tagasi kõrgkoolireform, mis tagas süsteemi suurema sotsiaalse õigluse ja praktikaläheduse. Tsentraliseerimise kõrval oli reformi ...
Saksa õiguspraktikat jagub Eestissegi
Anne Kalvi
1994 4, Lk 100 - 100
Vestlusringis olid Forum Academicum Inter Nationes Roela asutajaliikmed dr. iur. Peter–Friedrich Krienitz (PFK) Hamburgist, Andrus Miilaste (AM) Tartust ning Juridica toimetaja Anne Kalvi (AK). AK: ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  järgmine lehekülg»