Menüü

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilased osalesid käesoleval aastal edukalt kahel rahvusvahelisel harjutuskohtuvõistlusel.

Märtsi lõpus toimus Austrias Viinis Willem C. Visi nimeline 17. kaubandusõiguse harjutuskohtuvõistlus, kus osales 252 võistkonda ja kus Tartu Ülikooli võistkonnale anti eripreemia kirjaliku memorandumi eest kostja poolel. Eripreemiaid kuulutatakse igal aastal välja kümmekond. Võistkonda kuulusid teaduskonna üliõpilased Marika Kütt, Kerttu Mäger, Maria Teder, Karl Kull, Holger Nõmm ja Margus Reiland. Võistkonda juhendas tsiviilõiguse assistent Maarja Torga. Kokku osales võistkondi kaubandusõiguse harjutuskohtuvõistlusel sel aastal 62 riigist. Tartu Ülikooli võistkond osales võistlusel alles neljandat aastat. Osalemine sai võimalikuks tänu järgmistele toetajatele: Tartu Ülikooli õigusteaduskond; Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts; Eesti Kaubandus-Tööstuskoda; Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius; Advokaadibüroo Entsik & Partnerid; Advokaadibüroo Aivar Pilv; Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo; Advokaadibüroo LEXTAL; Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär LAWIN; Advokaadibüroo Sorainen; Advokaadibüroo Glimstedt Straus & Partnerid; Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo ning Advokaadibüroo Tark & Co.

21.–24. aprillini toimus Hollandis Haagis 33. Teldersi rahvusvahelise õiguse harjutuskohtuvõistlus. Tartu Ülikooli võistkond on Teldersi harjutuskohtuvõistlusel osalenud alates 1994. aastast. Sel aastal saavutas Tartu Ülikooli võistkond 8. koha. Võistkonda kuulusid teaduskonna üliõpilased Mari Matjus, Liiri Oja, Miiko Vainer ja Rauno Klemm. Võistkonda juhendasid rahvusvahelise õiguse assistent Katre Luhamaa ja magistrant Marika Kütt. Kokku osales võistlusel 26 riiki. Võistlusel osalemist toetasid Tartu Ülikooli õigusteaduskond ning suurtoetaja Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius.

Osalemine rahvusvahelistel harjutuskohtuvõistlustel on nii mõneski mõttes hüppelauaks teaduskonna edukamatele tudengitele. Ühelt poolt annab sellistel võistlustel osalemine tudengitele julgust ja tahet panna end proovile rahvusvahelises konkurentsis, teiselt poolt aga muudab edukas osalemine üliõpilastele lihtsamaks oma õpingute või karjääri jätkamise mõne välisülikooli või rahvusvahelise institutsiooni juures. Seega pole ka imestada, kui tänastest võistlusel osalejatest saavad tulevikus tuntud isikud Eesti õigusmaastikul sarnaselt mitmete Eesti tunnustatud juristidega, kes on minevikus õigusteaduskonda rahvusvahelistel harjutuskohtuvõistlustel esindanud.