Menüü

Kokkuvõte

Kriminaalmenetluse eelseisva reformiga seoses on ilmselt vajalik põhimõtteline diskussioon kaitsja rolli ja seisundi üle kriminaalmenetluses.

1. Kriminaalmenetluse uue mudeli valiku küsimus kaitsefunktsiooni kontekstis

Kriminaalmenetlusõigus peab ühelt poolt andma võimaluse kindlaks teha süüdistatava süü ja aitama selle kaudu ellu viia riiklikku karistusnõuet. Teiselt poolt peab vastav õiguslik regulatsioon tagama, et ei mõistetaks süüdi süütut ning et isiku õigusi piirataks menetluse kaudu nii vähe kui võimalik.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse