Menüü

Peamised vaidlusküsimused töölepingu lõpetamisel töötaja mittevastavuse ja katseaja ebarahuldavate tulemuste tõttu

Number 1999/9
Lk 449-453

Kokkuvõte


Sissejuhatus

Viimastel aastatel on sagenenud vaidlused, mis on seotud TLS § 86 punktide 4 ja 5 ning §-de 101 ja 102 erineva tõlgendamisega. TLS § 101 kohaselt võib tööandja töötajaga töölepingu lõpetada TLS § 86 punkt 4 alusel, kui töötaja ei tule toime oma tööülesannete täitmisega ebapiisava tööoskuse või tervise tõttu. Tööoskuse puudumisega võrdsustab seadus dokumendi puudumise, mille olemasolu on vastavale tööle lubamise kohustuslik eeltingimus, samuti töötaja ebapiisava keele- või suhtlemisoskuse. Töötaja võib osutuda mittevastavaks ka siis, kui ta ei täienda erialaseid teadmisi kindlaksmääratud korras.

TLS § 102 annab tööandjale õiguse lõpetada tööleping TLS § 86 punkt 5 alusel, kui katseaja tulemused osutuvad ebarahuldavaks. Vastavalt TLS §-le 33 on katseaeg mõeldud „kokkulepitud tööde tegemiseks töötajal vajaliku tervise, võimete, suhtlemisalase sobivuse ja kutseoskuste kindlakstegemiseks“. Seega saab tööandja katseajal kontrollida töötaja kutse- ja suhtlemisoskust, võimeid ning tervislikku seisundit ja nende vastavust lepingujärgse töö tegemiseks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse