Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kohus"

Kuidas mõista kohut kohtuniku üle?
Ele Liiv
2016 7, Lk 510 - 519
...liikmesriikide elanike või äriühingute õigusi ja kohustusi. Ametil on oma menetlussüsteem ja menetlusega......äratuntav. Samal ajal täitis kohtunik omalt poolt kohustust vaidluse asjaolusid mitte avaldada. Seetõttu...
Tõlgendamisest Riigikohtu praktikas
Madis Ernits
2010 9, Lk 666 - 686
...enam selgesõnalisi seisukohavõtte, millist argumenti kohus parasjagu kasutab. See omakorda võimaldab õigusteadlastel......õigusteadlastel paremini mõista, millisest taustsüsteemist Riigikohus lähtub, mis omakorda võib huvi pakkuda nii õiguspraktikule...
Kohtuhaldus kohtute seaduse eelnõu järgi
Uno Lõhmus
2010 2, Lk 75 - 85
...õigusemõistmisega või selle vahetu tagamisega mitteseotud kohustustest ja eraldada kohtusüsteemist vastavad struktuuriüksused......õigusemõistmisega või selle vahetu tagamisega mitteseotud kohustustest ja eraldada kohtusüsteemist vastavad struktuuriüksused ...
Kohtud kui poliitilised institutsioonid
Taavi Annus
2007 9, Lk 599 - 607
...roll ühiskonnas olema ning kui ulatuslikult võib kohus parlamendi poolt tehtud otsustusi ümber vaadata.......vastata normatiivsele küsimusele, kuidas põhiseaduskohus käituma peaks ehk teiste sõnadega, milliseid kitsendusi...
Teenistuslik järelevalve kohtunike üle
Gea Suumann
2006 3, Lk 183 - 192
...Põhiseaduse § 146 kohaselt mõistab õigust ainult kohus. Kohus on oma tegevuses sõltumatu ja mõistab õigust......kontrollimist raske lahutada õigusemõistmisest, mida kohus peab saama teha sõltumatult. Seetõttu peab järelevalvet...
Kohtu käsitlus ajakirjanduses
Aet Truu
2006 3, Lk 193 - 198
...ning organisatsiooniline ja institutsiooniline usaldus (kohus tervikuna on üks tüüpilisemaid institutsioonilise......olla eelkõige väärtuselised, võttes eelduseks, et kohus on aus ja õiglane. Sama tõendab ka Sztompka poolt...
Rahvusvahelise kohtu otsuse siseriiklikust täitmisest
Rait Maruste
2003 9, Lk 616 - 623
...organisatsioonidesse ja võtnud endale erinevaid lepingulisi kohustusi, sh kohustusi olla seotud rahvusvahelise jurisdiktsiooniga......rahvusvahelises jurisdiktsioonis osalemisega endale võetud kohustuste täitmiseks teha korrektiive nii kehtivas õigusdogmaatikas...
Tööstusomandi vaidluste kohtueelne lahendamine
Jaak Ostrat
2002 4, Lk 242 - 253
...tühistab, samuti analüüsitakse apellatsioonikomisjoni kohustuslikkuse nõude kehtestamise võimalusi. Lisaks peatutakse......selge, et taolise vaidluse lõpplahenduse peab andma kohus. Kuid arvestades tööstusomandi õiguskaitse spetsiifikat...
1  2  3  4  järgmine lehekülg»